سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پایان نامه بهداشت دهان ودندان

 • پایان نامه بهداشت دهان ودندان
    فصل اول (بهداشت دهان و دندان)  
     
  پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن………………………………………………………………..  
  1  
  راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان………………………………………………………………  
  2  
  جرم دندان چیست؟…………………………………………………………………………………..  
  2  
  بهداشت لب……………………………………………………………………………………………  
  3  
  بهداشت لثه…………………………………………………………………………………………….  
  4  
  بهداشت زبان………………………………………………………………………………………….  
  4  
  خشکی دهان…………………………………………………………………………………………..  
  5  
  بوی بد دهان و علت های آن……………………………………………………………………….  
  5  
  علل دهانی و دندانی………………………………………………………………………………….  
  6  
  علل عمومی……………………………………………………………………………………………  
  6   فصل دوم (مسواک وخمیردندان)  
     
  روش صحیح مسواک زدن …………………………………………………………………………..  
  7  
  روش های نگهداری از مسواک …………………………………………………………………….  
  8  
  مشخصات و عمل خمیر دندان………………………………………………………………………  
  9  
  خمیردندان های درمانی……………………………………………………………………………….  
  11  
  خصوصیات یک خمیردندان خوب………………………………………………………………….  
  11  
  دهان شویه ها…………………………………………………………………………………………..  
  12   فصل سوم (نقش مادران و مدارس)  
     
  نقش مراقبین بهداشت مدارس در حفظ سلامتی دندان های دانش آموزان……………………  
  13  
  نکات بسیا مهم بهداشتی برا ی حفظ سلامت دهان و دندان…………………………………….  
  14   فصل چهارم (حوادث دندان)  
     
  هیپروسمنتوز ………………………………………………………………………………………….  
  17  
  دندانها با دودسیگارازبین می روند …………………………………………………………………  
  17  
  حوادث دندانی و نحوه ی حفاظت از دندان آسیب دیده ……………………………………….  
  18   فصل پنجم (بهداشت نزد دندانپزشکان)  
     
  واکسیناسیون علیه هپاتیتB برای کارکنان دندان پزشکی……………………………………….  
  21  
  استفاده از روپوش…………………………………………………………………………………….  
  21  
  استفاده ازدستکش…………………………………………………………………………………….  
  22  
  ضد عفونی…………………………………………………………………………………………….  
  22  
  تمیز کردن وسایل…………………………………………………………………………………….  
  23  
  استریلیزاسیون یا ضد عفونی شدید ………………………………………………………………  
  24  
  ضد عفونی کردن محیط کار و تجهیزات دندان پزشکی ……………………………………….  
  26  
  دفع مواد زاید دندان پزشکی……………………………………………………………………….  
  27   فصل ششم (اختلالات دندان)  
     
  مراقبت از دندانها و لثه ها……………………………………………………………………………  
  28  
  آبسه دندان……………………………………………………………………………………………..  
  28  
  تغییر رنگ دندانها…………………………………………………………………………………….  
  32   فصل هفتم (حوادث دندان)  
     
  بیماریهای لثه………………………………………………………………………………………….  
  35  
  التهاب لثه ها…………………………………………………………………………………………..  
  35  
  پریودنیت Periodontitis: ……………………………………………………………………….  
  38  
  پس روی لثه ها……………………………………………………………………………………….  
  40  
  علل پسروس لثه ها…………………………………………………………………………………..  
  41  
  هیپرپلازی لثه Gingival   hyperplasia……………………………………………………..  
  43  
  خشکی حفره دندان Dry socket……………………………………………………………….  
  44   فصل هشتم (سیستم ایمنی دهان)  
     
  سیستم ایمنی دهان……………………………………………………………………………………  
  46  
  غشاء مخاطی دهان……………………………………………………………………………………  
  47  
  بزاق Saliva ………………………………………………………………………………………..  
  48   فصل نهم (دیابت و فسار خون)      
  ملاحظات دندان پزشکی در بیماران مبتلا به دیابت……………………………………………..  
  49  
  ملاحظات دندانپزشکی در بیماران مبتلا به فشار خون………………………………………….   54  
  بیماران مبتلا به فشارخون در محیط دندانپزشکی………………………………………………..  
  59  
  ضمیمه1  
     
  ضمیمه2